Pensioenadvies

Pensioen is belangrijk. Het toekomstige inkomen hangt er voor een groot deel van af. Helaas is pensioen niet altijd even gemakkelijk te begrijpen of om te weten wat al die termen en cijfers betekenen. Empare kan u uitstekend helpen om wegwijs te worden in uw pensioen. Zowel voor u als werkgever, als voor u als werknemer of zelfstandig ondernemer. Er zijn geen bindingen of verplichtingen met verzekeraars. Empare gaat voor puur onafhankelijk advies.

Werkgevers pensioen

Pensioen regeling voor de medewerkers?

Weet u wat voor pensioen uw bedrijf heeft en hoeveel de medewerkers opbouwen? Is de huidige regeling  voor u en uw medewerkers nog begrijpelijk? Wat wilt u bereiken met een pensioenregeling. Hoeveel wilt u als werkgever er in stoppen en wat verwacht u voor bijdrage van de werknemers? Maakt u zich zorgen over uw zorgplicht? Empare kan duidelijkheid scheppen en u van helder advies voorzien.

Belangrijke momenten bij pensioen

In de pensioenloopbaan kun je een aantal momenten aanwijzen die extra belangrijk zijn, omdat er in een mensenleven dingen vernanderen, of dat er keuzes gemaakt kunnen of moeten worden zodat er nog bijgestuurd kan worden. Dit zijn:

 • Samenwonen, trouwen
 • Kinderen krijgen
 • Als de kinderen uit huis gaan,  studeren of op zichzelf wonen
 • Minder gaan werken, stoppen en met pensioen gaan.

Qua leeftijden zou je kunnen zeggen rond de 25, 50, 60 en 65-70 jaar. Als werkgever zou je in het kader van de zorgplicht aan de werknemer een budget kunnen aanbieden om op die momenten onafhankelijk advies in te kopen om te bepalen wat verstandig en gewenst is. Empare kan hiervoor prima zorg dragen. De werknemer heeft een prima onafhankelijk advies en als werkgever voldoe je aan de eisen die de zorgplicht aan u stelt.

Verplichte deelname in een pensioenfonds

U neemt deel aan een bedrijfspensioenfonds. Maar ondertussen sluiten de werkzaamheden van uw bedrijf niet meer aan bij de verplichtstelling van het fonds. Er is momenteel veel discussie op het gebied van de verplichte pensioenfondsen. Jonge medewerkers betalen relatief veel en ouderen weinig, maar worden allebei gekort op hun uitkering. Is dit wel houdbaar naar de toekomst? 

DGA pensioen

Ook op dit moment een onderwerp met veel belangstelling uit vele hoeken. De fiscus, de fiscalisten, maar ook de accountant en de pensioenadviseur. Zie hiervoor elders op deze site voor meer informatie.

Werknemers pensioen

Als werknemer is het pensioen, naast de AOW de belangrijkste inkomensbron als u gaat stoppen met werken. Maar ook als u onverhoopt ziek wordt of vroegtijdig overlijdt is pensioen van groot belang. En dat komt het hardste aan als het niet  goed geregeld blijkt te zijn. Heeft u vragen hoe uw pensioen in elkaar zit? Gaat u veranderen van baan en wilt u samen checken hoe het pensioen bij de nieuwe werkgever zicht verhoudt tot de regeling die u nu heeft? Laat Empare er even goed naar kijken en u inzicht geven in uw pensioen.

Pensioen voor zelfstandige

Er zijn veel besprekingen gevoerd om te komen tot zelfstandigen(ZZP)pensioen. Zo lang er wettelijk niets vernadert aan de juridische ondernemersvormen, zal er ook weinig veranderen op dit gebied. Met andere woorden: je zult zelf iets moeten regelen en je hebt geen bescherming zoals je die hebt als werknemer en soms als DGA met een minderheidsbelang. Kortom je zult zelf heel goed moeten bepalen wat voor jouw situatie van belang is. Empare kan daar goed bij helpen om dit te bepalen en desgewenst te bemiddelen bij het afsluiten.

 Empare kan de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 • Inzicht geven in het pensioen
 • Overzichtelijk digitaal verwerken van uw gegevens met online inzichtmogelijkheid
 • Het bespreken van persoonlijke wensen en formuleren van uw financiële doelen
 • Doornemen van uw bestaande pensioenvoorzieningen en pakketten
 • Checken van de bestaande pensioenregeling en arpporteren
 • Onderhandelen met verzekeraar of pensioenfonds over tarieven en dekkingen.
 • Verzorgen van de communicatie naar de deelnemers in een pensioenregeling of pensioenfonds.

.

De tarieven voor pensioen en financiële planning en advies